Skip to main content

Az alkalmazkodás a siker záloga

Szerző: Stumpf-Biró Balázs |


A gyors éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében versenyt futunk az idővel. Nem hagyhatjuk, hogy az alkalmazkodás az éghajlat-politikai intézkedések elfeledett szegmensévé váljon. Át kell állnunk az adaptáció nagyszabású, megelőző jellegű és rendszerszintű támogatására – idézett António Guterres ENSZ főtitkár Columbia Egyetemen elhangzott beszédéből a Miskolci Egyetem rektora a sajtótájékoztatón.

Prof. Dr. Horváth Zita kifejezte, mint az észak-magyarországi régió vezető felsőoktatási intézménye, úttörő szerepet kívánnak vállalni e szemlélet hazai meghonosításában, és azon gyakorlati lépések kialakításában, amelyek elősegítik a magyarországi intézmények és vállalkozások átfogó éghajlat-alkalmazkodási felkészülését, hogy azok képesek legyenek majd belső erőforrásaikra támaszkodva, és azokat fejlesztve jövőtudatos, folyamatos változásra képes szervezetekké válni.

A cég vezérigazgatója, Szalóczy Zsolt kiemelte, napjaink meghatározó problémái az éghajlati rendszerek egyensúlyának megszűnése, a biodiverzitás drasztikus csökkenése és a természeti erőforrások kimerülése. Ezek olyan egymással szorosan összefüggő természeti folyamatok, amelyeket az emberi tevékenység jelentősen befolyásol. A Cassandra Program keretében olyan tudásbázist és eszközrendszert fejlesztünk, amelyek segítségével a természeti és a humán rendszerek közötti rendkívül komplex összefüggések megérthetővé és kezelhetővé válnak, ezzel is segítve az egyének és a szervezetek felkészülését a változásokra.

Hozzáfűzte, hogy az éghajlatváltozás már rövidtávon is olyan súlyos fenyegetést jelent, amely miatt az erre való felkészülés mihamarabbi cselekvést igényel. A hatékony, alkalmazkodást elősegítő lépésekhez azonban speciális témakörök átfogó ismeretére van szükség. Felismerve, hogy az ezzel kapcsolatos ismeretek általános hiánya, illetve az egyének, szervezetek és vállalkozások jelenlegi felkészültségi szintje komoly kockázatokat hordoz magában, a jövőben az egyetemmel közösen lépnek fel e kockázatok jelentős csökkentése érdekében.

Az együttműködési megállapodás küldetése olyan gyakorlati eredmények felmutatása, amelyek lehetővé teszik a szervezetek és az azokat alkotó emberek számára, hogy a legjobb tudásuk szerint képesek legyenek felkészülni és alkalmazkodni az új feltételekhez, ezzel biztosítva rendszereink működőképességének fenntartását a jövő generációinak részére is - figyelembe véve, hogy az éghajlatváltozás rendkívül összetett hatásainak eredményeként, életkörülményeink lényegesen megváltozhatnak.

Az együttműködés céljai között kiemelt helyet foglal el a szemléletformálás, az Egyetem közösségét alkotó polgárok éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteinek felmérése, illetve fejlesztése, ezáltal éghajlattudatos szemlélet kialakítása az Egyetem intézményeinek működésében. Olyan, az Egyetem éghajlat-alkalmazkodási kockázatait felmérő, és azok csökkentését elősegítő intézkedések megalapozása, amelyek lehetővé teszik, hogy a Miskolci Egyetem a hazai felsőoktatási intézmények között is kiemelkedő helyet foglaljon el, a világ egyetemeinek zöld rangsorát megállapító Green Metric Ranking of World Universities listáján.

Cél továbbá egy éghajlat-alkalmazkodási felkészültséget értékelő rendszer megalkotása, amellyel az egyetem ökoszisztémájában lévő szervezetek és vállalatok éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatainak felmérése és azonosítása, illetve felkészültségük szintje mérhetővé válik. Ezzel együtt pedig pozitív ösztönző rendszerek kidolgozása az alkalmazkodás területén eredményeket felmutatók számára. Kiemelt feladat ezen kívül az alkalmazkodás szükségességével kapcsolatos tájékoztató programok indítása a miskolci régióban, a környékbeli önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek bevonásával.

Végül pedig a fenntartható jövő kapcsán az együttműködés egyik legfontosabb célkitűzése, az éghajlat változáshoz való alkalmazkodás elméleti és gyakorlati módszereinek megjelenítése az oktatásban. Az együttműködő felek közösen előkészítik egy éghajlat-alkalmazkodási szakemberképzés feltételeit, kialakítják annak képzési tematikáját. Előre tekintő módon számítva arra, hogy e szaktudás gyakorlati megjelenítése már a közeli jövőben is szükségessé válik, minden intézmény és vállalat napi működésének zökkenőmentes biztosításához.

Vissza