Skip to main content

CASSee

Az esély lehetősége

Mi a CASSee?

A Climate Adaptation Support System enterprise edition (CASSee), egy klímaadaptációs kockázatkezelő eszköz, Cassandra Program első, szervezetek számára készült eleme. Az adaptációs program sikeres lebonyolításához elengedhetetlen a felsővezetés elkötelezettsége. Ezért a CASSee egyik első lépése egy egész napos vezetői szemléletformálás. A modulokból álló rendszer használata, az egyik legfontosabb lépés a felkészülésben és az alkalmazkodásban. Célja, hogy egy többszintű, önmegismerést szolgáló módszerrel felfedje a szervezet gyenge pontjait, és így, a valós helyzettel szembesítve, saját belső erőforrásai felhasználásával támogassa a felkészülés és az alkalmazkodás folyamatát.
 

Miért hasznos?

A változás bizonytalanságot  és kiszolgáltatottságot hoz, amit az adaptációs képességek fejlesztésével kell kezelni, és ehhez elengedhetetlen a munkatársak képzése. A CASSee egy e-learning módszer és online kérdőíves eszközrendszer. Megfelelő használata kockázatfelméréssel és képzéssel csökkenti a szervezet sérülékenységét, és növeli annak változáskezelési hatékonyságát. A CASSee támogatásával a felelős vezetés a szervezetet egy jövőtudatos, folyamatos változásra képes egységgé alakíthatja át.
 

Hogyan működik?

Kérdez és átvilágít, képez és szemléletet formál. A munkatársak ismereteinek és elkötelezettségének fejlesztésével a szervezet növeli az alkalmazkodóképességét, és használja a munkatársakban rejlő innovációs lehetőségeket. A CASSee a szervezet működésének minden területére kiterjed, figyelembe veszi a változások emberi, pénzügyi, technológiai és beszállítói láncok működésére vonatkozó aspektusait.
 

Miből áll és mennyibe kerül?

A folyamatosan fejlődő CASSee szervezeti klímaadaptációs eszköz, öt szintből áll. Ezek mindegyike négy megvalósítandó lépést tartalmaz, amelyek maradéktalan teljesítése a szervezet ellenállóképességének kialakításához elengedhetetlen. Minden következő szint megkezdése feltételezi az előző sikeres lezárását. A program igénybevételével kapcsolatban a Ajánlatkérés menüpontban tudhatsz meg többet.
 

A CASSee felépítésének részletesebb leírását itt találod.
 

Tudatos szint
Tudatos szint

Klímatudatosság kialakítása

Alapok

 1. Éghajlati hatások megismerése
 2. Felsővezetői elkötelezettség
 3. Szervezeti klímakultúra kialakítása
 4. Alapszintű kockázatelemezés

Tudatos szint
Felmérő szint

Állapotfelmérés

Status Quo

 1. Klímaismeretek felmérése és fejlesztése
 2. Innovációs és belső humán tartalékok feltérésa
 3. Múltbéli káresemények azonosítása
 4. Társadalmi és gazdasági összefüggések

Tudatos szint
Elemző szint

Sérülékenység vizsgálat

Klímakockázatok

 1. Teljeskörű kockázat feltárás
 2. Adaptációs lehetőségek vizsgálata
 3. Szervezeti keretek kialakítása
 4. Értéklánc tagjait érintő

Stratégiai szint
Stratégiai szint

Stratégia alkotás

Stratégiai célok meghatározása

 1. Szervezeti érettség elemzés - LEAN
 2. Fenntartahatósági elemzés - GRI
 3. Versenyképességi elemzés - ÉVSI
 4. Adaptációs stratégia kialakítása

Tudatos szint
Tervező szint

Alkalmazkodás tervezés

Tervezés és végrehajtás

 1. Kockázatkezelése projektek megtervezése
 2. Projektek finanszírozásának megtervezése
 3. Monitoring folyamatok megtervezése
 4. Külső és belső jelentések, kommunikációs tervek

Ajánlatkérés

Egyszerűen és világosan

 

Akár a teljes programot megrendelheted egy időben, ám a következő szintet csak az előző szinteket teljesítők vehetik igénybe.

A sikeres megrendelést követően részletes tájékoztatást küldünk email-ben a következő lépésekkel kapcsolatban.

 

További kérdések

Kétségek nélkül, tudatos döntéssel

A hitelesebb és átfogóbb eredmények érdekében ajánlott a cég teljes személyi állományát, és értékláncának fontos partnereit is bevonni a folyamat szintjeinek bizonyos korai elemeibe (Tudatos & Felmérő szint). Más szintek további lépéseit az adott területhez kapcsolódó vezetők, szakemberek, illetve olyan munkatársak bevonásával érdemes lebonyolítani, akiktől a korábbi szintek eredményei alapján várható, hogy véleményükkel és gondolataikkal értékes módon járulnak hozzá a céget érintő konkrét kockázatok feltárásához és kezeléséhez.

Online, a weboldalunkon keresztül, a Ajánlatkérés menüpont alatt, a szükséges adatok megadásával. Akár a teljes, minden terméket és szolgáltatást tartalmazó csomagot is megrendelheted, egyes elemeit azonban csak az előzőek sikeres lezárásának függvényében veheted igénybe. A sikeres ajánlatkérést követően email-ben tájékoztatunk a további lépésekről. A megrendelő cég által kijelölt projektgazda adja meg a résztvevők személyét, nevük és email címük megadásával.

Az egyes szintek teljesítése a megrendelő lehetőségeihez igazodik, ám javasolt azokat néhány hetes időtartamon belül megvalósítani, hiszen a folyamat célja, hogy a szervezet a lehető leghamarabb a felkészülés és az alkalmazkodás kialakításának útjára lépjen. Az időtartamok módosítására a projektgazdának természetesen lehetősége van. Az egyes szintek lezárását követő egy héten belül összefoglaló jelentést készítünk, amelyet az előzetesen megadott jogosult számára küldünk el. 

Az online kérdőív válaszainak eredményeiből a CASSee algoritmusa generál használható, további elemzésre is alkalmas adatokat. Az összesített válaszok táblázatok és grafikonok formájában válnak még áttekinthetőbbé. Az eredményeket a megrendelő email-ben, a kívánt formátumban kapja meg a további felhasználásra. Ezen adatokra alapozva lehetővé válik a vállalati klímakockázatok CASSee szerinti kiértékelése és rangsorolása, és egy konkrét cselekvési program javaslatokat tartalmazó döntéselőkészítő anyag megalkotása

A CASSee vállalati klímaadaptációs eszköz használatának során birtokunkba kerülő személyes adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. A GDPR szabályozásnak megfelelő Adatvédelmi Nyilatkozatunk, illetve Általános Szerződési Feltételeink a linkekre kattintva érhetők el.

Kasszandra trójai hercegnő, Hektór és Párisz húga volt. Szépsége elvette Apollón eszét, aki vágyakozott iránta. A hercegnő szerelméért azt kérte cserébe, hogy az isten ajándékozza meg a jövőbelátás képességével. Miután azonban megkapta azt, Kasszandra elutasította Apollón közeledését, aki ezért azzal büntette őt, hogy utóbb mindig pontosnak bizonyult jóslataiban ne higgyen soha, senki sem... a falovat bevonszolták, Trója elesett.

A Cassandra Program célja, hogy minél többen láthassák tisztán a lehetséges jövőt, amely kérlelhetetlenül közeledik felénk. Azért, hogy ne érjen minket felkészületlenül a trójai falóban rejlő végzet. Azért, mert hisszük: ha közösen, együtt nézünk szembe a Valósággal, akkor tudni is fogjuk, hogy mi a dolgunk vele.